EDUCACIÓN INTEGRAL

Joan Umbert Font

Licenciado en pedagogía

E-mail: joanumbertfont@gmail.com

País: España

 

WEB DEDICADA A LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA INTEGRAL DE KEN WILBER A LA EDUCACIÓN

L'Espiral Dinàmica

Si deseas recibir una notificación de todos los artículos y novedades de mi WEB, subscríbete :)

La gent pensa de formes diferents. El germà i la germana, el marit i l'esposa, el cap i l'empleat, l'empresa i el client..., poden tenir visions del món i valors molt diferents. De vegades sembla que persones en habitacions contigües o famílies que viuen al mateix edifici no habitin un mateix veïnat. Els membres d'una mateixa organització poden tenir una àmplia diversitat d'idees pel que fa a la seva visió, la seva missió i el seu propòsit. Moltes vegades, països que comparteixen un mateix planeta semblen, amb les seves polítiques, estar en mons totalment diferents. Per què?

 

La Dinàmica Espiral, és una manera de pensar sobre aquestes complexitats de l'existència humana i aportar més ordre i predictibilitat a l'aparent caos en els assumptes humans.

 

Proveeix un marc per a rastrejar l'evolució de les diferents visions del món i una base en la qual recolzar-se mentre s'analitzen les situacions i es planifiquen les accions més apropiades. No és un conjunt de categories o tipus, sinó una representació del flux emergent del pensament humà i dels sistemes de valors que oscil·len com les marees, es confonen i col·lisionen entre si en el procés de ser i viure en el món.

 

Aquest punt de vista, basat en la investigació original i les teories del Dr. Clare W. Graves, descriu com les onades de consciència emergeixen i flueixen a través d'individus i grups. Descriu els sistemes bio-psico-socials que es disposen com un continu en una espiral expansiva. Alguns afegeixen "espiritual" al final de la cadena bio-psico-soci-espiritual.

 

L'enfocament en el "món interior subjectiu" és un element essencial dels colors-codi càlids de Graves. Les capes de colors freds s'enfoquen cap al "món exterior".

 

 

1 BEIGE: supervivència, satisfacció de necessitats biològiques, reproducció, satisfacció d'impulsos instintius.

2 MORAT: aplacar al món dels esperits, honrar els avantpassats, protegir-se de les adversitats, vincles familiars.

3 VERMELL: poder/acció, afirmació de l'individu per dominar a altres, control, plaer sensorial.

4 BLAU: estabilitat/ordre, obediència per obtenir recompenses diferides en el temps, sentit, propòsit, certesa.

5 TARONJA: oportunitat/èxit, competir per obtenir resultats, influència, autonomia.

6 VERD: harmonia/amor, unir-se per créixer junts, consciència, pertinença.

7 GROC: independència/autovaloració, adequació al sistema viu, coneixement, preguntes interessants.

8 TURQUESA: comunitat global/força vital, supervivència de la vida en la Terra, adaptació a la realitat.

 

Hi ha subsistemes intermedis entre cada parell d'ells on el pensament representat per aquests colors es confon. Per exemple molts homes de negoci estan en la transició del TARONJA al VERD cercant retornar a un major sentit de comunitat i espiritualitat en la vida. Alguns polítics estan en la transició del BLAU al TARONJA, intentant passar de la burocràcia reglamentista a una visió més emprenedora i al lliure mercat. Molts activistes viuen en la transició del verd al groc mentre treballen per aconseguir resultats positius a escala humana a través de la interacció, el ​​compromís, i l'aprenentatge i ensenyament dirigits a un propòsit. Algunes regions en desenvolupament estan encara en la transició del MORAT al VERMELL on primitius estils de vida tribals s'enfronten a dictadors fortament armats, i altres estan en la transició del VERMELL al  BLAU on l'autoritat central tracta de contenir les diferents faccions en lluita.

 

Molts conflictes emergeixen quan els interessos corporatius del TARONJA aclaparen als indígenes en el rang MORAT-BLAU, amb idees de progrés i esquemes de desenvolupament que no concorden amb la seva realitat immediata i que, en darrer terme, acaben per destruir les cultures, llengües i coneixements de menor complexitat. Els rescatadors que vénen del VERD projecten moltes vegades un halo romàntic sobre cultures primitives, i són disfuncionals, obstaculitzant amb això l'emergència natural dels sistemes, i, per la seva banda, els explotadors del TARONJA intenten transformar-los a la seva imatge i semblança. El pensament propi del nivell GROC comença a qüestionar les coses i analitzar tots aquests processos humans com a parts d'una espiral integrada, i el TURQUESA cerca solucions a una escala global i holística. El següent nivell, CORAL, potser és el que executi les solucions, encara que això és del futur.

 

Els colors càlids enfoquen la seva atenció cap al món exterior i a la forma de dominar (amb un locus de control intern o orientat al jo). Els colors freds enfoquen la seva atenció cap al món interior i la forma de posar-se a bé amb aquest (amb un locus de control extern o orientat al nosaltres). L'espiral oscil·la entre els pols del jo individual i del nosaltres col·lectiu quan passa dels sistemes de colors freds als càlids i individualistes. Com individus, la majoria de nosaltres som una barreja d'ambdós. És interessant observar aquesta àmplia oscil·lació de l'individualisme al col·lectivisme i viceversa en seguir l'evolució de les societats al llarg del temps.

 

El model de Graves no és una tipologia per categoritzar a la gent en compartiments estancs. De fet, els vuit nivells d'existència i els estats de transició entre ells són només signes visibles de forces molt més profundes en acció.

 

Aquestes energies sorgeixen de la interacció de dos elements: (A) les Condicions de Vida que envolten a la persona o grup i (B) la capacitat cerebral/mental disponible per enfrontar-se a aquestes condicions. Per això, el terme biopsicosocial suggereix una barreja canviant de la naturalesa biològica, la psicologia de l'experiència i l'aprenentatge i la sociologia de la interacció del grup amb el món.

Així, un individu o una companyia són al mateix temps naturalesa i experiència: l'herència genètica i la bioquímica interactuant amb l'aprenentatge i l'experiència de vida. La interacció entre el sistema cervell/ment i les condicions d'existència externes són el centre del treball de Graves i és també el que impulsa l'emergència de l'espiral.

 

En l'espiral evolutiva hi ha una doble hèlix: A) La percepció de "com és el món"; i B) les capacitats mentals.

A) Les condicions de vida o visions del món típiques de cada fita:

 

1 BEIGE: Un estat de naturalesa i d'instints i tendències biològiques, els sentits físics dicten l'estat de l'ésser.

2 MORAT: amenaçant i ple de poders misteriosos i éssers espirituals que han de ser aplacats i complaguts.

3 VERMELL: com una jungla en la qual el més fort i dur sobreviu, els febles estan per servir, la naturalesa és l'enemic a conquerir.

4 BLAU: la vida en aquest planeta està regida per un poder superior que castiga el mal i eventualment premia les bones obres i la vida recta.

5 TARONJA: plena de recursos per a desenvolupar i oportunitats per a millorar les coses i portar la prosperitat.

6 VERD: el món és l'hàbitat on la humanitat pot trobar amor i propòsits per a compartir.

7 GROC: el món és un organisme caòtic on el canvi és la norma i la incertesa un estat acceptable de l'ésser.

8 TURQUESA: un sistema de forces entrellaçades en delicat equilibri, ara en perill en mans de la humanitat; "caordic".

9 CORAL: (encara és prest per parlar d'ell però hauria d'estar orientat al jo, controlador, es consolidaria si el patró vigent fins avui es manté).

 

B) Els mitjans i neurologia activats per enfrontar-se a aquests mons són:

 

1 BEIGE: instintiu; segueix el dictat dels instints i reflexos; existència automàtica.

2 MORAT: animista; segueix la tradició i les formes rituals del grup; tribal.

3 VERMELL: egocèntric; potencia l'individualisme per dominar, assolir el poder i explotar als altres.

4 BLAU: absolutista; obedient com dicta l'alta autoritat i les regles; conformista, gran sentit de la culpabilitat.

5 TARONJA: multiplica; pragmàtic per aconseguir resultats i tirar endavant; prova les opcions; sap maniobrar.

6 VERD: relativista; respon a les necessitats humanes; afiliatiu, situacional, consensual; fluid.

7 GROC: sistèmic; funcional, integratiu, interdependent, existencial, flexible, qüestiona i accepta.

8 TURQUESA: holístic; experiencial; transpersonal, consciència col·lectiva; col·laboratiu; interconnectat.

 

Consideracions a tenir en compte sobre l'Espiral Dinàmica:


Cal tenir en compte que l'hèlix A (percepció del món) i l'hèlix B (capacitats mentals) no estan bloquejades en parella. En certa mesura, poden ser desplaçades. Per tant, és possible que algú que visqui en el nivell A-coral només tingui accés als mitjans de B-blau per enfrontar-se a la vida. El món semblarà estar moltes vegades més enllà de la capacitat d'enteniment de la persona -el funcionari buròcrata al vell estil, es troba de sobte en una agència privatitzada que ha de demostrar la seva eficàcia fins als nivells més bàsics-. Molts elements del nivell més complex no estaran registrats en la ment d'aquesta persona i enfrontar-s'hi pot ser estressant, potser impossible. Hi ha gent capaç d'aprendre els sistemes més complexos, però en altres casos és improbable.

 

Una altra persona pot tenir les seves capacitats (B) al nivell de groc i no obstant això treballar en un entorn (A) i un sistema d'avaluació de resultats en blau o taronja, aquesta persona queda sovint infrautilitzada i frustrada per un sistema de gestió que sembla haver quedat endarrerit pel que fa a formes de pensament i que se centra en uns objectius que semblen secundaris i estrets. El professional de les tecnologies de la informació treballant on la puntualitat i el compliment de determinats codis de vestuari importen més que la competència i la creativitat. Si és intel·ligent, l'organització ajustarà el seu sistema de direcció per adequar-se a la persona, si no, perdrà potencial intel·lectual mentre aquesta persona abandona l'organització. Situar la persona adequada en el lloc adequat amb el material adequat en el moment adequat en els sistemes i estructures adequats és del que tracta la Dinàmica Espiral.

 

La Espiral és un marc per entendre com la gent pensa sobre les coses, no les coses sobre les que pensa. Representa els contenidors que donen forma a les visions del món, no els continguts que les omplen (creences, valors, etc).

 

No hi ha relació directa amb la intel·ligència, el gènere, l'edat, l'ètnia ni altres atributs excepte les variables de l'entorn que influeixen en la persona.

 

Cap nivell és inherentment millor o pitjor que un altre. Es fan més expansius ja que cada un es construeix sobre tots els anteriors.

 

La teoria és jeràrquica en termes d'espai conceptual (la inclusió progressiva de més factors i formes d'entendre), però no en termes d'intel·ligència en sentit convencional.

 

La tendència general de l'Espiral és ascendent ja que pensar des de sistemes més complexos ofereix més graus de llibertat per actuar adequadament davant d'una situació determinada, ja que es posa en acció un conjunt major de capacitats mentals/cerebrals.

Una persona no està normalment bloquejada en un únic nivell. Els sistemes gravessians són formes de pensar sobre les coses no tipologies de persones, de manera que poden coexistir diversos alhora.

 

Els sistemes, rares vegades són discrets i normalment van en combinació, encara que normalment serà un l'estat dominant.

 

Individus i organitzacions poden mostrar un estil principal individualista propi dels colors càlids o una visió del món comunitària pròpia dels colors freds, o una mica de cada.

 

Els sistemes gravessians no desapareixen, queden subsumits sota capes més complexes i poden ressorgir si les condicions de vida ho exigeixen. L'Espiral és una via amb dues direccions.

 

Alerta a l'hora de veure simplicitat on no n'hi ha. El "model emergent, cíclic de la doble hèlix de desenvolupament dels sistemes biopsicosocials en adults" del Dr Clare W. Graves és més complex del que molts manifesten.

 

Compte amb les complexitats que no aporten res a la teoria. El model és elegant en si mateix i de vegades s'embolica amb detalls que aporten escassa substància i només contribueixen a la confusió.

 

La gent pot parlar llenguatges corresponents a sistemes més complexos sense operar realment en les formes de pensament i de ser que descriuen. Compte amb les versions "elàstiques" de sistemes que saben jugar amb el llenguatge però que no viuen realment la visió del món que exposen.

 

Les persones poden canviar la forma de pensament per adequar-se a les condicions immediates i operar de forma molt diferent si estan sota pressió.

 

Hi ha fases d'entrada i sortida entre sistemes que és on s'acumula la major quantitat d'energia, els colors purs són només les fases punta teòriques.

 

Les persones valoren les coses de diferent manera perquè pensen de maneres diferents. I pensen de formes diferents perquè les combinacions de sistemes de pensament (memes de valors) en els complexos biopsicosocials en què viuen són diferents.

 

Diferents organitzacions -companyies i governs- ocupen diferents posicions en l'Espiral i necessiten desenvolupar estratègies de gestió o govern que s'ajustin a la seva gent, les seves visions del futur i les feines que fan avui.

 

Els directius haurien de desenvolupar un enfocament coherent i sistemàtic de totes aquestes qüestions en el bucle organitzatiu -reclutament, selecció, col·locació, formació, gestió interna i màrqueting extern- de manera que tot estigui alineat, integrat i hi hagi sinergia.

 

Les organitzacions s'haurien de construir en les dues direccions: "de dalt a baix" i de "baix a dalt" per integrar les funcions, intel·ligències i estructures de decisió que demandaran els complexos problemes que s'acosten.

 

Les organitzacions d'èxit estan en perill de fracassar si segueixen gestionant a les persones en les formes que els van portar a l'èxit inicialment.

 

Moltes persones requereixen ser dirigides avui d'una forma totalment diferent perquè han ascendit en l'Espiral més ràpid i més lluny fins i tot que molts dels seus caps, professors o pares.

 

Els esforços de màrqueting, plans estratègics i esforços de M&A fallen habitualment perquè els dissenyadors es miren al mirall i assumeixen que les audiències i cultures a les que pretenen dirigir comparteixen els mateixos valors que ells.

 

La qüestió no és "com motivar la gent" sinó com relacionar el que fan amb els seus fluxos motivacionals. Tota persona té dret a ser el que és.

 

Les qüestions relatives a productivitat, qualitat, inestabilitat política i reestructuració són senyals de creixement i no de decadència que ens obligaran a trobar formes noves i innovadores de dirigir a les persones que es basi en el tipus de persones que han arribat a ser.

 

Com que la gent aprèn de formes diferents i de professors diferents, la tasca de l'educació és adequar als alumnes amb els instructors, els entorns d'aprenentatge i les tecnologies perquè s'ajustin, funcionin i flueixin.

 

Manejar tota l'espiral al mateix temps és el gran repte del pensament de Segon Nivell (GROC i posteriors).

 

La punta de llança de la naturalesa humana està ara en el moment de transició entre els primers sis nivells de subsistència i la següent sèrie d'estats existencials humans, els nivells del Ser. És un moment de perills i oportunitats en què noves formes de pensament, en realitat, nous tipus d'éssers humans sorgeixen per sobresortir.


A Mini-Course in Spiral Dynamics.

© Copyright 2001 NVC Consulting. All Rights Reserved.

 www.spiraldynamics.org

[Traduït al català per Joan Umbert Font]

 

Escribir comentario

Comentarios: 1
  • #1

    sofy (lunes, 22 junio 2015 23:17)

    Gràcies Joan. Moltes gràcies